تشکر مردم ورزنه از تیم مذاکره کننده/ پیش نویس به منزله موفقیت نهایی نیست

مذاکرات ۵+۱ پس از ماهها تلاش بالاخره روز سه شنبه (روز گذشته) به مرحله ای رسید که برخی آن را رسیدن به نقطه نهایی قلمداد می کنند که باید به آنها گفت: لطفا برای برگزاری جشن هسته ای کمی صبر کنید!!!

آخرین اخبار

تبلیغات