به مناسبت دهه ی ولایت برگزار شد:

میزبانی مدارس جرقویه علیا از جشن دهه ی ولایت

بمناسبت اعیاد قربان و غدیر جشن دهه ی ولایت در مدارس جرقویه علیا برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات