استاندار اصفهان با حضور در پایگاه اصلی جشن عاطفه ها به دانش آموزان نیازمند ‏کمک کرد

رسول زرگرپور با شركت در مراسم جشن عاطفه، حمايت خود نسبت به قشر محروم جامعه و ‏نيازمندان را اعلام کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات