برگزاری جشن شکوفه ها در ورزنه

همزمان با سراسر کشور جشن شکوفه ها ویژه ی دانش آموزان اوّل ابتدایی با حضور والدین آنها در کلیه مدارس بخش بن رود وشهر ورزنه برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات