صبح امروز رونمایی شد؛

دست نوشته مقام معظم رهبری به مناسبت جشن تکلیف آرمیتا

صبح امروز طی مراسمی دست نوشته مقام معظم رهبری بر روی قرآن اهدایی به فرزند شهید رضایی نژاد به مناسبت جشن تکلیف وی رونمایی شد.

آخرین اخبار

تبلیغات