با طبیعت، رفتاری خردمندانه داشته باشیم

نگاهی کوتاه به پیشینه سیزده به در

ایرانیان از دیرباز پس از دوازده روز جشن گرفتن و شادی کردن در ایام نوروز، سیزدهم فروردین را که روز فرخنده‌ای به شمار می‌رود به باغ و صحرا می‌رفتند و اوقات خود را در دل طبیعت می‌گذراندند تا به این ترتیب دوره نوروز را به پایان برسانند و فعالیت‌های روزمره خود را از نو شروع کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات