استاندار اصفهان

روز ملی اصفهان با برگزاری جشن‌های فصلی متفاوت است

استاندار اصفهان گفت: روز ملی اصفهان باید یک مبنای علمی داشته باشد و وجه تسمیه‌ آن کاملاً مشخص و یا به ثبت ملی رسیده باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات