با حضور مسئولان آموزش و پرورش برگزار شد؛

جشنواره کاربست مجلات رشد ورزنه/ یک روز بدون کیف+ تصاویر

جشنواره مجلسات رشد، با هدف آشنایی دانش آموزان با کارهای خلاق و هنرهای دستی، با حضور دانش آموزان و مسئولان در مدارس شهر ورزنه برپا شد.

امروز برگزار شد؛

جشنواره کاربست مجلات رشد در مدارس بخش بن رود/تصاویر

جشنواره کاربست مجلات رشد در مدارس ابتدایی بخش بن رود و شهر ورزنه با هدف آشنایی دانش آموزان با کارهای خلاق و هنرهای دستی همراه با غذاهای سالم به منظور شاداب سازی و پرورش خلاقیت دانش آموزان در مدارس بخش بن رود انجام شد.

همزمان با سراسر استان؛

جشنواره کاربست مجلات رشد تا روز بدون کیف مدارس جرقویه علیا/ تصاویر

طرح یک روز بدن کیف و برگزاری جشنواره کاربست مجلات رشد با هدف آشنایی دانش آموزان با کارهای خلاقانه و هنردست ورزی در دبستان فاطمیه شهر حسن آباد برگزار شد.

آخرین اخبار