به همت اداره آبفای شهر ورزنه برگزار شد؛

جشنواره دانش آموزی نخستین واژه آب با حضور 500 دانش آموز ورزنه ای/ تصاویر

جشنواره دانش آموزی نخستین واژه آب با هدف آموزش استفاده بهینه از آب در زندگی با حضور 500 دانش آموز از بخش بن رود در اداره آموزش و پرورش شهر ورزنه برگزار شد.

آخرین اخبار