همگام با مهم‌ترین رویداد فرهنگی سال در اصفهان

کارشناس: تجربیات بین‌المللی وزارت خارجه در اختیار اصفهان قرار گرفته است

رئیس دفتر نمایندگی وزارت خارجه در اصفهان گفت: وزارت خارجه برای برگزاری اجلاس و جشنواره میراث فرهنگی ناملموس، تجربیات بین‌المللی خود را در اختیار اصفهان قرار داده تا این برنامه به بهترین شکل، برگزار شد.

آخرین اخبار