رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی استان اصفهان

سومین جشنواره ملی ورزشی زاینده‌رود در اصفهان برگزار می‌شود

رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی استان اصفهان از برگزاری سومین جشنواره ملی ورزشی زاینده‌رود در اصفهان خبر داد.

رییس هیأت انجمن‌های ورزشی استان اصفهان

ورزش‌های آبی را در جشنواره ملی ورزشی زاینده‌رود تجربه کنید

رییس هیأت انجمن‌های ورزشی استان اصفهان گفت: به دلیل جاری بودن آب زاینده‌رود امسال ورزش‌های آبی نیز به سایر رشته‌های جشنواره ملی ورزشی زاینده‌رود اضافه می‌شود.

آخرین اخبار