دریافت ۸۰ اثر در بخش پوشش سر جشنواره مد و لباس فجر

دبیر بخش پوشش سر دهمین جشنواره مد و لباس فجر با اعلام خبر دریافت 80 اثر در این‌بخش از جشنواره مذکور گفت طرح‌های ارائه شده در این بخش فقط روسری هستند و طرح جدیدی از پوشش سر ارائه نشده است.

آخرین اخبار