استاندار اصفهان: این استان آمادگی برگزاری همایش های بین المللی را دارد

استاندار اصفهان گفت: این استان به دلیل دارا بودن ظرفیت ها و پتانسیل های فراوان علمی و فرهنگی از آمادگی کامل برای برگزاری همایش های بین المللی برخوردار است .

آخرین اخبار