گزارشی از حضور سینمای ایران در بازار فیلم کن/

سینمای ایران در « کن » چه می‌کند؟

سینمای ایران در بازار فیلم جشنواره فیلم کن، بیست و نهمین حضور خود را تجربه می‌کند. فیلم‌های ایرانی در دو غرفه دولتی و چهار غرفه خصوصی هرکدام در بخشی مجزا از این بازار بزرگ جای گرفته‌اند.

آخرین اخبار