۱۶ اثر سینمایی در جشنواره فیلم فجر اصفهان اکران می‌شود

معاون امور هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: ۱۶ اثر سینمایی بخش رقابتی در یازدهمین جشنواره فیلم فجر استان اصفهان اکران می‌شود.

افتتاح جشنواره فیلم فجر اصفهان؛

۱۳ فیلم سینمایی از بخش سودای سیمرغ جشنواره فجر در اصفهان روی پرده می رود

هشتمین جشنواره فیلم فجر اصفهان، همزمان با سراسر کشور، در سینما فلسطین این شهر آغاز شد.

هر سال ضعیفتر از پارسال...

پنجمین جشنواره فیلم فجر اصفهان

و این سال ها هنردوستان اصفهان در حسرت برگزاری جشنواره ای استانی با حداقل ده درصد از ویژگی های جشنواره بین المللی فجر شده اند و آیا در دوره پنجم می توانیم امیدوار باشیم این حداقل ها حاصل شود؟

آخرین اخبار