مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان خبر داد

برگزاری جشنواره فرهنگی قرآنی «تنزیل» در اصفهان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان از برگزاری جشنواره فرهنگی قرآنی تنزیل در استان اصفهان خبر داد.

آخرین اخبار