به همت بهزیستی کوهپایه:

آغاز ثبت نام چهارمين جشنواره فرهنگي آموزشی قرآن و عترت بهزيستی

ثبت نام چهارمين جشنواره فرهنگي آموزشی قرآن و عترت بهزيستی کوهپایه آغاز شد.

آخرین اخبار