در جشنواره غذاهای سنتی شهر هرند مطرح شد:

احیای سبک زندگی سنتی پای میز جشنواره ها

امام جمعه شهر هرند گفت: احیای سبک زندگی سنتی نه در قالب نمایش بلکه جلوگیری از تجملات در زندگی نسل حاضر باشد.

آخرین اخبار