نخستین جشنواره عناب در کوهپایه برگزار شد

شهردار شهر کوهپایه گفت: هدف اصلی در برگزار کردن این جشنواره معرفی پتانسیل های موجود در بخش و دعوت از سرمایه گذاران می باشد.

آخرین اخبار