رئیس بسیج فرهنگیان اصفهان:

دوازدهین جشنواره علمی ـ پژوهشی فرهنگیان بسیجی در اصفهان برگزار می‌شود

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان استان اصفهان گفت: دوازدهین جشنواره علمی ـ پژوهشی فرهنگیان بسیجی در اصفهان برگزار می‌شود.

آخرین اخبار