2 هزار پایگاه جمع آوری کمک در مساجد استان اصفهان ایجاد می شود

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: همزمان با برگزاری جشنواره عاطفه ها 2 هزار پایگاه جمع آوری کمک در مساجد استان اصفهان ایجاد می شود.

آخرین اخبار