فرماندار اصفهان در جشنواره صیفی جات نصرآباد:

نصرآباد شهری با ظرفیت خوب و مردمی مستحق هر نوع خدمت است/ اقتصاد مقاومتی مهمترین رویکرد نظام

فضل الله کفیل در جشنواره صیفی جات عشایری نصرآباد گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی ما در خصوص نیازمندی هایمان، روی پای خودمان بایستیم و نیازمند به بیگانه نباشیم.

آخرین اخبار