معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی

ایران با بیش از 2 هزار و 500 نوع غذا غنی‌ترین سفره غذایی دنیا را دارد

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی گفت: ایران با دارا بودن بیش از 2 هزار و 500 نوع غذا به عنوان یکی از قدیمی‌ترین مکتب‌های غذای دنیا، غنی‌ترین سفره غذایی دنیا را دارد.

آخرین اخبار