رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان خبر داد

اصفهان میزبان بیست و نهمین جشنواره سراسری دانشجویی قرآن و عترت

رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان از میزبانی این دانشگاه برای بیست و نهمین جشنواره سراسری دانشجویی قرآن و عترت در آبان‌ماه خبر داد.

آخرین اخبار