جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم در اصفهان برگزار می شود

جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم با هدف توسعه همکاری ها و هم افزایی در جهت ترویج شیوه های زندگی سالم برگزار می شود.

آخرین اخبار