مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان:

جشنواره حسنات تاثیرگزارترین ساختار ترویج سنت حسنه در جامعه است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: به جرأت می‌توان گفت جشنواره حسنات یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین ساختارهای جامعه کنونی است که در چند سال گذشته برای ترویج این سنت ایجاد شده است.

آخرین اخبار