محفل ادبی شهر حسن آباد:

جشنواره شعر به گویش محلی در شهر حسن آباد برگزار شد/ تصاویر

گویش ها و لهجه های محلی میراثی ارزشمند که نیازمند به حفظ و احیا دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات