رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان

جشنواره‌های فرهنگی بین‌المللی اصفهان نمایش فرهنگ غنی ایرانیان به جهان بود

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان گفت: غرب به دنبال این است تا نشان دهد ایران از هویت فرهنگی دور است اما برگزاری جشنواره‌های فرهنگی در اصفهان سبب ارائه هویت و فرهنگ چندین هزار ساله کشور شد.

آخرین اخبار