کارشناس تاریخ مطرح کرد؛

اما و اگرهای خسرو معتضد درباره جسد منتسب به رضا شاه

خسرو معتضد به برخی ابهامات در ردّ یا تأیید انتساب جسد کشف‌شده به رضاشاه پاسخ داد.

آخرین اخبار

تبلیغات