۲خواهر جسد شاهرخ را از پنجره به بیرون انداختند +عکس

شکستگی شاخه‌های درختی که در پیاده رو بود نشان می‌داد شاهرخ بعد از این که به قتل رسیده، از پنجره به پایین پرتاب شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات