کارشناس مسائل سیاسی منطقه:

جسارت عربستان از روی ناچاری است نه شجاعت و قدرت/ تشریح هدف شوم معترضین به حمله کنندگان به سفارت

کارشناس مسائل سیاسی منطقه با بیان اینکه امروز عربستان دچار یک بیماری ناچاری شده است، گفت: جسارت و توهین عربستان به ایران از روی ناچاری و نه از شجاعت و قدرت است.

آخرین اخبار

تبلیغات