ورود به بهشت جسارت پای گذاری روی نفس را می طلبد

رئیس حوزه علمیه اصفهان با اشاره به اهمیت عدم تبعیت از نفس، گفت: ورود به بهشت جسارت پای گذاری روی نفس را می طلبد.

آخرین اخبار

تبلیغات