عملکرد تنیس روی میز ایران در سال 92

موفقیت‌های جهانی و آسیایی به تهدید، استعفا و بی‌برنامگی ختم شد

تنیس روی میز ایران در سال 92 از موفقیت‌های ابتدایی خود به تهدید، استعفا و بی‌برنامگی رسید.

آخرین اخبار

تبلیغات