از دیه گو گارسیا چه می دانید؟

مجهزترین پایگاه آمریکا در یک جزیره مرموز! / تصاویر

از جزیره دیه گو گارسیا واقع در اقیانوس هند به عنوان یکی از بزرگترین پایگاه های نظامی آمریکا نام برده می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات