همراه با جریمه 13 میلیارد تومانی انجام شد

کشف 22 تریلر برنج قاچاق و غیرقابل مصرف

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از کشف 484 تن برنج قاچاق و غیرقابل مصرف خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات