جریمه کرونایی ۵۰۰۷ راننده « بی ماسک» در تهران

فرمانده انتظامی پایتخت از جریمه ۵۰۰۷ نفر از رانندگانی خبر داد که از ماسک استفاده نمی‌کردند.

آخرین اخبار

تبلیغات