مدیرعامل سازمان پارک‌های شهرداری اصفهان:

حداقل جریمه قطع هر درخت 2 میلیون تومان است

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: هزینه خسارت با توجه به چند شاخصه تعیین می‌شود که از حداقل 2 میلیون تومان تا حتی 8 میلیون تومان و بیشتر این نرخ مشخص می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات