این روزها زاینده رود، اولین انتخاب اصفهانی‌هاست

زاینده رود، سرودی که مردم دوباره می‌خوانند

رودخانه همان رودخانه است با همان جریان و مسیر اما آدم‌ها طوری دیگری آن را می‌بینند. نبودنش در تمام لحظه‌هایی که تمنای بودنش را داشت، به قدری، قدرش را گران کرده که انگار جریانش درعادی ترین حالت یک موهبت خارق العاده است.

آخرین اخبار

تبلیغات