تکنولوژی در اختیار اهداف غربی‌ها

جریان مقطعی انتشار اخبار و شایعات در رسانه‌های غیر رسمی مبنی بر دریافت مجوز خواننده‌های لس آنجلسی که هر از گاهی نقل محافل می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات