سلبریتی خوب سلبریتی بد؛

استراتژی دوگانه و ثابت اصلاح طلبان در مواجهه با هنرمندان و ورزشکاران!

برخورد دوگانه جریان اصلاح طلب با افراد مشهور به نوع تفکرات این جریان سیاسی بازمی گردد؛ تداوم حیات سیاسی به هر قیمتی مهم ترین هدف این جریان بوده و در راه رسیدن به این هدف از کوچک ترین وسیله ها نیز غافل نشده اند.

آخرین اخبار

تبلیغات