آیت‌الله مکارم شیرازی:

دست‌هایی قصد دارند با ایجاد خرافات اصل عاشورا را زیر سؤال ببرند

آیت‌الله مکارم شیرازی گفت: سعی کنیم تا جریان عاشورا را از خرافات پیراسته کنیم، چون دست‌هایی قصد دارند با ایجاد خرافات اصل مسئله امام حسین(ع) و عاشورا را زیر سؤال ببرند.

آخرین اخبار

تبلیغات