یادداشت

اصفهان؛ تشنه آرامش سیاسی

اختلافات میان شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌های استان اصفهان؛ شهرها را تشنه آرامش سیاسی کرده است.

آخرین اخبار

تبلیغات