کامران در گفتگو با اصفهان شرق گفت:

جلوگیری از رواج جریان سکولار ضد دینی در سایه ی اتحاد حوزه و دانشگاه

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: با اتحاد دانشگاه و حوزه در جهت خدمت به بشیریت در مسیر عدالت قرار خواهیم گرفت.

آخرین اخبار

تبلیغات