در پی اجرای راهبرد پیروزی نمایی رسانه ای اصلاح طلبان در فضای مجازی؛

برتری کلی اصولگرایان در انتخابات در سایه خیزش جمهوریت علیه اشرافیت

بدین ترتیب اتحاد همه جانبۀ اصولگرایان در مجلس دهم و تقویت روز افزون فراکسیون جامع، فراگیر و قدرتمند اصولگرایی در مجلس دهم راه تبدیل مجلس دهم به مجلس ننگین ششم را خواهد بست و تحقق اقتصاد مقاومتی را هموار خواهد نمود.

آخرین اخبار

تبلیغات