رئیس صنف کشاورزان شرق اصفهان

کاهش 30 درصدی درآمد کشاورزان شرق اصفهان با تعلل انتخاباتی دولت/ با کاهش استحصال ناشی از وقفه، کشاورزان در مضیقه هستند

رئیس صنف کشاورزان شرق اصفهان گفت: به دلیل تأخیری که در بازگشایی آب در پاییز صورت گرفت، کشاورزان نتوانستند گندم پیشکار کشت کنند و به همین دلیل بین یک تا دو تن در هر هکتار افت تولید محصول را خواهیم داشت.

آخرین اخبار

تبلیغات