عضو کمیته آب اتاق اصفهان

مصوبه ۹ ماده‌ای به تنهایی قادر به دائمی کردن جریان زاینده‌رود نیست

عضو کمیته آب اتاق اصفهان گفت: مصوبه ۹ ماده‌ای به تنهایی قادر به دائمی کردن جریان زاینده‌رود نیست و دولت برای تامین کمبود آب و تخصیص‌هایی که در اختیار دارد باید آنها را تامین کند بدون تامین آب، مصوبه ۹ ماده‌ای کافی نیست.

آخرین اخبار

تبلیغات