اعتماد مردم به سینما عامل جریان تولید فیلم است

شهردار اصفهان با اشاره به اهمیت ایجاد آشتی بین مردم و سینما گفت: اعتماد مردم به سینما عامل جریان تولید فیلم است که جشنواره فیلم کودک و نوجوان به این موضوع کمک می کند.

آخرین اخبار

تبلیغات