معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان؛

جریان دوباره زاینده رود از 15 آبان ماه/ رودخانه تا اوایل تابستان جاری است

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: مطابق تصمیم کمیته پنج نفره برای کشاورزان شرق اصفهان قرار است از 15 آبان ماه، آب به مدت 28 روز در زاینده رود جاری شود.

آخرین اخبار

تبلیغات