جریان دوباره زاینده‌رود؛

شتاب جریان آب زاینده‌رود برای احیای زمین‌های کشاورزی شرق اصفهان

جریان آب در رودخانه زاینده‌رود ده‌ها کیلومتر را سپری کرد و به شهر اصفهان رسید تا ندای همیشگی خود را در دیدار پل‌های تاریخی از سر گیرد و خوان نعمتش را برای شهروندان اصفهانی و کشاورزان شرق اصفهان بگستراند.

آخرین اخبار

تبلیغات