استاندار اصفهان:

کنگره شهدای دانشجوی استان اصفهان برگزار می‌شود

استاندار اصفهان گفت: کنگره شهدای دانشجوی استان باید همراه با خلاقیت، ابتکار و نوآوری همراه با اصل محتوا برگزار شود تا دانشجویان را اقناع کند.

آخرین اخبار

تبلیغات